Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2961(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000128/2016

Внесени текстове :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

20. Международни споразумения в областта на въздухоплаването (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000128/2016), зададен от Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Международни споразумения в областта на въздухоплаването (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer разви въпроса.

Violeta Bulc (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Isabella De Monte, от името на групата S&D, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Violeta Bulc.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: месечната сесия през декември.

Правна информация - Политика за поверителност