Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2961(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000128/2016

Ingivna texter :

O-000128/2016 (B8-1807/2016)

Debatter :

PV 23/11/2016 - 20
CRE 23/11/2016 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

20. Internationella luftfartsavtal (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000128/2016) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Internationella luftfartsavtal (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Isabella De Monte för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune och Izaskun Bilbao Barandica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i december.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy