Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - Strasbourg

21. Euroopan energiaturvallisuus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Euroopan energiaturvallisuus (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Notis Marias ja Krzysztof Hetman.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö