Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg

21. Europejska strategia bezpieczeństwa (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Europejska strategia bezpieczeństwa (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Notis Marias i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności