Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

21. Europeisk energitrygghet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Europeisk energitrygghet (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski och Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Notis Marias och Krzysztof Hetman.

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy