Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 23. listopadu 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků
 7.Emise některých látek znečišťujících ovzduší (rozprava)
 8.Výsledky konference COP 22 v Marrákeši (rozprava)
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  
10.1.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2018 (hlasování)
  
10.2.Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti navrhované dohody mezi Kanadou a Evropskou unií na Komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) se Smlouvami (hlasování)
  
10.3.Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (hlasování)
  
10.4.Dokončovací práce na dohodě Basel III (hlasování)
  
10.5.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
10.6.Strategická komunikace EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (hlasování)
  
10.7.Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka (hlasování)
  
10.8.Obnovení schválení účinné látky bentazon (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (rozprava)
 15.Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 16.Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)
 17.Činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi ***I (rozprava)
 18.Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (rozprava)
 19.Nové příležitosti pro malé dopravní podniky (rozprava)
 20.Mezinárodní dohody o letecké dopravě (rozprava)
 21.Evropská energetická bezpečnost (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (229 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2493 kb) 
 
Zápis (86 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (30 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (120 kb) 
 
Zápis (309 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (598 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1756 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí