Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Ingekomen stukken
 6.Kredietoverschrijvingen
 7.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (debat)
 8.Resultaten van de COP 22 in Marrakesh (debat)
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Stemmingen
  10.1.Het vergaderrooster van het Parlement - 2018 (stemming)
  10.2.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (stemming)
  10.3.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (stemming)
  10.4.Afronding Bazel III (stemming)
  10.5.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  10.6.Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (stemming)
  10.7.Gebarentaal en professionele gebarentolken (stemming)
  10.8.Bezwaar op grond van artikel 106: Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen (debat)
 15.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I (debat)
 16.Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude (debat)
 17.Werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ***I (debat)
 18.Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (debat)
 19.Nieuwe opportuniteiten voor kleine vervoersondernemingen (debat)
 20.Internationale luchtvaartovereenkomsten (debat)
 21.Europese energiezekerheid (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (228 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (2493 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (29 kb) Hoofdelijke stemming (133 kb) 
 
Notulen (313 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (492 kb) Hoofdelijke stemming (1682 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid