Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Przesunięcie środków
 7.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)
 8.Wyniki COP22 w Marrakeszu (debata)
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Głosowanie
  10.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018 (głosowanie)
  10.2.Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (głosowanie)
  10.3.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)
  10.4.Finalizacja pakietu Bazylea III (głosowanie)
  10.5.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  10.6.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (głosowanie)
  10.7.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (głosowanie)
  10.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (debata)
 15.Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego ***I (debata)
 16.W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)
 17.Działalność instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi instytucjami ***I (debata)
 18.Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata)
 19.Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (debata)
 20.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (debata)
 21.Europejska strategia bezpieczeństwa (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (227 kb)  Lista obecności (64 kb)
 
Protokół (86 kb)  Lista obecności (11 kb)  Wyniki głosowania (32 kb)  Głosowanie imienne (128 kb)
 
Protokół (316 kb)  Lista obecności (63 kb)  Wyniki głosowania (602 kb)  Głosowanie imienne (1680 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności