Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Depunere de documente
 6.Transferuri de credite
 7.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere)
 8.Rezultatul COP 22 de la Marrakesh (dezbatere)
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Votare
  
10.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 (vot)
  
10.2.Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (vot)
  
10.3.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)
  
10.4.Finalizarea Acordului Basel III (vot)
  
10.5.Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)
  
10.6.Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)
  
10.7.Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (vot)
  
10.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării pentru substanța activă bentazon (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)
 15.Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I (dezbatere)
 16.Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA (dezbatere)
 17.Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale ***I (dezbatere)
 18.Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (dezbatere)
 19.Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului (dezbatere)
 20.Acorduri internaționale în domeniul aviației (dezbatere)
 21.Securitatea energetică europeană (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (231 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (2493 kb) 
 
Proces-verbal (86 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (29 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (128 kb) 
 
Proces-verbal (311 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (576 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1682 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate