Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presun rozpočtových prostriedkov
 7.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (rozprava)
 8.Výsledky COP 22 v Marrákeši (rozprava)
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Hlasovanie
  10.1.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018 (hlasovanie)
  10.2.Stanovisko Súdneho dvora týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami (hlasovanie)
  10.3.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)
  10.4.Dokončenie rámca Bazilej III (hlasovanie)
  10.5.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  10.6.Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)
  10.7.Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (hlasovanie)
  10.8.Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (rozprava)
 15.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 16.Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (rozprava)
 17.Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I (rozprava)
 18.Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)
 19.Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (rozprava)
 20.Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (rozprava)
 21.Európska energetická bezpečnosť (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (225 kb)  Prezenčná listina (64 kb)
 
Zápisnica (87 kb)  Prezenčná listina (11 kb)  Výsledky hlasovaní (29 kb)  Hlasovania podľa mien (120 kb)
 
Zápisnica (311 kb)  Prezenčná listina (64 kb)  Výsledky hlasovaní (595 kb)  Hlasovania podľa mien (1683 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia