Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 23. november 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev
 7.Emisije nekaterih onesnaževal zraka (razprava)
 8.Izid COP 22 v Marakešu (razprava)
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Čas glasovanja
  10.1.Koledar delnih zasedanj Parlamenta – 2018 (glasovanje)
  10.2.Mnenje Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo s Pogodbama (glasovanje)
  10.3.Emisije nekaterih onesnaževal zraka ***I (glasovanje)
  10.4.Dokončanje sporazuma Basel III (glasovanje)
  10.5.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  10.6.Strateško komuniciranje EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (glasovanje)
  10.7.Znakovni jezik in strokovni tolmači za znakovni jezik (glasovanje)
  10.8.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Pristop EU k istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (razprava)
 15.Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I (razprava)
 16.Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (razprava)
 17.Dejavnosti in nadzor institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje ***I (razprava)
 18.Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava)
 19.Nove priložnosti za mala prevozna podjetja (razprava)
 20.Mednarodni letalski sporazumi (razprava)
 21.Evropska energetska varnost (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (225 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (2493 kb) 
 
Zapisnik (85 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (29 kb) Poimensko glasovanje (118 kb) 
 
Zapisnik (300 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (582 kb) Poimensko glasovanje (1678 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov