Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. november 24., Csütörtök - Strasbourg

4. A belarusz helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A belarusz helyzet (2016/2934(RSP))

A vita időpontja: 2016. október 26. (2016.10.26-i jegyzőkönyv, 14. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer és Miriam Dalli, az S&D képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a PPE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Belaruszról (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski és Marek Jurek, az ECR képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat