Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras

4. Padėtis Baltarusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Baltarusijoje (2016/2934(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. spalio 26 d. (2016 10 26 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka ir Merja Kyllönen, GUE/NGL frakcijos vardu dėl Baltarusijos (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Marek Jurek ECR frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.13 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika