Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 24 ta' Novembru 2016 - Strasburgu

4. Sitwazzjoni fil-Belarussja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Belarussja (2016/2934(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Ottubru 2016 (punt 14 tal-Minuti ta' 26.10.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer u Miriam Dalli, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary u Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš u Pavel Telička, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka u Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Belarussja (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski u Marek Jurek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Votazzjoni: punt 8.13 tal-Minuti ta' 24.11.2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza