Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 24. november 2016 - Strasbourg

4. Razmere v Belorusiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Belorusiji (2016/2934(RSP))

Razprava je potekala 26. oktobra 2016 (točka 14 zapisnika z dne 26.10.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer in Miriam Dalli v imenu skupine S&D o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš in Pavel Telička v imenu skupine ALDE o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski in Marek Jurek v imenu skupine ECR o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 24.11.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov