Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

5. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 22 november 2016

(*) Namnet konfidentiellt.

(*) (nr 1126/2016); (*) (nr 1127/2016); Fabrizio Eleuteri (nr 1128/2016); Orazio Olivari (nr 1129/2016); Jonathan Knight (nr 1130/2016); Georgios Kornelakis (nr 1131/2016); (*) (nr 1132/2016); (*) (nr 1133/2016); (*) (nr 1134/2016); Dolors Verdaguer Soler (nr 1135/2016); Gaetano Cortese (nr 1136/2016); Gaetano Cortese (nr 1137/2016); Gaetano Cortese (nr 1138/2016); (*) (nr 1139/2016); (*) (nr 1140/2016); (*) (nr 1141/2016); Jonathan Gutteridge (nr 1142/2016); (*) (nr 1143/2016); (*) (nr 1144/2016); (*) (nr 1145/2016); Bastian Auser (nr 1146/2016); (*) (nr 1147/2016); Gnaneshwer Jadav (nr 1148/2016); (*) (nr 1149/2016); Thomas Lappe (nr 1150/2016); Francesco Fornari (nr 1151/2016); (*) (nr 1152/2016); (*) (nr 1153/2016); (*) (nr 1154/2016); Pedro Preto Paulo (nr 1155/2016); Marco Jäger (nr 1156/2016); (*) (nr 1157/2016); (*) (nr 1158/2016); Emanuela Marchetta (nr 1159/2016); Gabriel Vasiloiu (nr 1160/2016); Maurizio Michele Sapio (nr 1161/2016); (*) (nr 1162/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr 1163/2016); (*) (nr 1164/2016); Ileana Izverniceanu (OCU (Organización de Consumidores y Usuarios)) (nr 1165/2016); (*) (nr 1166/2016); Massimo D'Agostino (nr 1167/2016); Isabel Rubio Pérez (nr 1168/2016); (*) (nr 1169/2016); (*) (nr 1170/2016); (*) (nr 1171/2016); (*) (nr 1172/2016); (*) (nr 1173/2016); Cristian Mihai Făgădar (nr 1174/2016); (*) (nr 1175/2016); Gaetano Cortese (nr 1176/2016); Isaac Ibáñez García (nr 1177/2016); (*) (nr 1178/2016); (*) (nr 1179/2016); Kurt Gommeringer (nr 1180/2016); (*) (nr 1181/2016); Christine Beksgaard Jensen (nr 1182/2016); Claire Monks (nr 1183/2016); Maria Barbara Cerminara (nr 1184/2016); Víctor Delgado Santiago (nr 1185/2016); (*) (nr 1186/2016); Remus Roman (nr 1187/2016); Francesc M Herrero Ricós (nr 1188/2016); Christopher Moore (nr 1189/2016); (*) (nr 1190/2016); (*) (nr 1191/2016); (*) (nr 1192/2016); (*) (nr 1193/2016); (*) (nr 1194/2016); (*) (nr 1195/2016); (*) (nr 1196/2016); Paolo Malaraggia (nr 1197/2016); (*) (nr 1198/2016); Jörg Prahl (nr 1199/2016); (*) (nr 1200/2016); Ghiță Daniel (nr 1201/2016); Paola Bellone (nr 1202/2016); (*) (nr 1203/2016); Lorella Dapporto (nr 1204/2016); Ada Raggi (nr 1205/2016); Umberto Lanzi (nr 1206/2016); Rene Vandi (nr 1207/2016); Giancarlo Ripa (nr 1208/2016); Riccardo Bertilotti (nr 1209/2016).

Talmannen meddelade att han den 22 november 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy