Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2150(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0331/2016

Внесени текстове :

A8-0331/2016

Разисквания :

PV 24/11/2016 - 6
CRE 24/11/2016 - 6

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.9
CRE 24/11/2016 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0452

Протокол
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург

6. Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. [2016/2150(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias представи доклада.

Изказаха се: Emily O'Reilly (Омбудсман) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Julia Pitera, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Michela Giuffrida.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar и Nicola Caputo.

Изказаха се: Frans Timmermans, Emily O'Reilly и Notis Marias.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 24.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност