Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2150(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0331/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0331/2016

Keskustelut :

PV 24/11/2016 - 6
CRE 24/11/2016 - 6

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.9
CRE 24/11/2016 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0452

Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

6. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2015 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2015 [2016/2150(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Emily O'Reilly (oikeusasiamies) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Michela Giuffrida.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Frans Timmermans, Emily O'Reilly ja Notis Marias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö