Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2150(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0331/2016

Ingivna texter :

A8-0331/2016

Debatter :

PV 24/11/2016 - 6
CRE 24/11/2016 - 6

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.9
CRE 24/11/2016 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0452

Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

6. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 [2016/2150(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Notis Marias (A8-0331/2016)

Notis Marias redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Emily O'Reilly (Europeiska ombudsmannen) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Julia Pitera för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Peter Jahr, Soledad Cabezón Ruiz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Michèle Rivasi, Laurenţiu Rebega, Heinz K. Becker, Jude Kirton-Darling, Anneli Jäätteenmäki, Martina Anderson, Pál Csáky, Edouard Martin, Jarosław Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar och Nicola Caputo.

Talare: Frans Timmermans, Emily O'Reilly och Notis Marias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy