Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

7.1. Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina
CRE

Resolutionsförslag B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri och Malin Björk redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, och Diane James, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Pavel Svoboda och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy