Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург

7.2. Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до Сул
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga и António Marinho e Pinto представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez и Notis Marias.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 24.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност