Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg

7.2. Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga a António Marinho e Pinto uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 24.11.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia