Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

7.2. Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga och António Marinho e Pinto redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy