Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. november 2016 - Strasbourg

7. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 23.11.2016).


7.1. Tilfældet Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina

Forslag til beslutning B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri og Malin Björk forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, og Diane James, løsgænger.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Pavel Svoboda og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Notis Marias.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 24.11.2016.


7.2. Situationen for Guarani-Kaiowá-samfundet i den brasilianske delstat Mato Grosso Do Sul

Forslag til beslutning B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga og António Marinho e Pinto forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Stanislav Polčák for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez og Notis Marias.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 24.11.2016.


7.3. Tilfældet Ildar Dadin, samvittighedsfange i Rusland

Forslag til beslutning B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri og Petras Auštrevičius forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Pavel Svoboda og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Nicola Caputo.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 24.11.2016.

(Mødet udsat kl. 11.30 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik