Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

7. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 2).


7.1. Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri ja Malin Björk esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta ja Diane James, sitoutumaton.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Pavel Svoboda ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová ja Notis Marias.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.1.


7.2. Guarani-kaiowá-alkuperäiskansan tilanne Mato Grosso Do Sulin osavaltiossa Brasiliassa

Päätöslauselmaesitykset B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga ja António Marinho e Pinto esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Notis Marias.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.2.


7.3. Venäläisen mielipidevangin Ildar Dadinin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri ja Petras Auštrevičius esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda ja Stanislav Polčák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Nicola Caputo.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.30 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö