Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris - Strasbūra

7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 23.11.2016. protokola 2. punkts.)


7.1. Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP)).

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri un Malin Björk iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā un Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pavel Svoboda un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.1. punkts.


7.2. Guarani-Kaiowa cilts stāvoklis Matugrosu du Sulas štatā Brazīlijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP)).

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga un António Marinho e Pinto iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Stanislav Polčák PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.2. punkts.


7.3. Krievijā pārliecības dēļ ieslodzītā Ildar Dadin lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP)).

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Pavel Svoboda un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika