Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 23.11.2016.)


7.1. Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina

Resolutionsförslag B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 (2016/2990(RSP))

Jakop Dalunde, Bas Belder, Ignazio Corrao, Lars Adaktusson, Pier Antonio Panzeri och Malin Björk redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, och Diane James, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Pavel Svoboda och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 24.11.2016.


7.2. Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul

Resolutionsförslag B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 (2016/2991(RSP))

Molly Scott Cato, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Sofia Ribeiro, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga och António Marinho e Pinto redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 24.11.2016.


7.3. Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland

Resolutionsförslag B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016 (2016/2992(RSP))

Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Pavel Svoboda och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 24.11.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.30, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy