Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2933(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1249/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0449

Proces-verbal
Joi, 24 noiembrie 2016 - Strasbourg

8.6. Situația din Siria (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2016/2933(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 9 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție anunțate la 24 noiembrie 2016 (punctul 2 al PV din 24.11.2016).

Propuneri de rezoluții B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016, B8-1254/2016 și B8-1255/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1123/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1249/2016

(care înlocuiește B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1252/2015, B8-1253/2016 și B8-1254/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Antonio Tajani, Fernando Ruas, Ivo Belet, Daniel Caspary, László Tőkés, Eduard Kukan și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Branislav Škripek și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Merja Kyllönen.

Adoptat (P8_TA(2016)0449)

(Propunerile de rezoluții B8-1251/2016 și B8-1255/2016 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate