Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2993(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1276/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0450

Jegyzőkönyv
2016. november 24., Csütörtök - Strasbourg

8.7. EU–Törökország-kapcsolatok (szavazás)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke nyilatkozata az EU–Törökország-kapcsolatokról (2016/2993(RSP))

A vita időpontja: 2016. november 22. (2016.11.22-i jegyzőkönyv, 10. pont).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2016. november 24. (2016.11.24-i jegyzőkönyv, 3. pont).

Állásfoglalási indítványok: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 és B8-1283/2016) (2016/2993(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-1276/2016

(amely a B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 és B8-1283/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok és Michaela Šojdrová, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey és Estefanía Torres Martínez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0450)

(A B8-1279/2016 és B8-1280/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat