Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург

8.10. Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (гласуване)

Доклад относно окончателната система на ДДС и борбата срещу измамите с ДДС [2016/2033(INI)] Докладчик: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0453)

Правна информация - Политика за поверителност