Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 november 2016 - Straatsburg

8.10. Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude (stemming)

Verslag over wegen naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude [2016/2033(INI)] Rapporteur: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0453)

Juridische mededeling - Privacybeleid