Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

8.10. Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (omröstning)

Betänkande om vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri [2016/2033(INI)] Föredragande: Werner Langen (A8-0307/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0453)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy