Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2934(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1232/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0456

Jegyzőkönyv
2016. november 24., Csütörtök - Strasbourg

8.13. A belarusz helyzet (szavazás)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A belarusz helyzet (2016/2934(RSP))

A vita időpontja: 2016. október 26. (2016.10.26-i jegyzőkönyv, 14. pont).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2016. november 24. (2016.11.24-i jegyzőkönyv, 4. pont).

Állásfoglalási indítványok: (B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016 és B8-1240/2016) (2016/2934(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-1232/2016)

(amely a B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016 és B8-1240/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andrejs Mamikins, Knut Fleckenstein, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández és Jens Nilsson, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek és Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0456)

(A B8-1238/2016 és B8-1239/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat