Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan и Stanislav Polčák

Доклад Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Положението в Сирия - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Ангел Джамбазки, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl и Seán Kelly

Отношенията между ЕС и Турция - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Ангел Джамбазки, Peter Jahr, Ivo Vajgl и Seán Kelly

Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Доклад Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka и Seán Kelly

Доклад Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Доклад Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka и Seán Kelly

Доклад Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil и Peter Jahr

Положението в Беларус - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Правна информация - Политика за поверителност