Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan και Stanislav Polčák

Έκθεση Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Η κατάσταση στη Συρία - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 -RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl και Seán Kelly

Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl και Seán Kelly

Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Έκθεση Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka και Seán Kelly

Έκθεση Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Έκθεση Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka και Seán Kelly

Έκθεση Νότης Μαριάς - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil και Peter Jahr

Η κατάσταση στη Λευκορωσία - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου