Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 24. november 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Raport: Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Olukord Süürias - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl ja Seán Kelly

ELi ja Türgi suhted - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl ja Seán Kelly

ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Raport: Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly

Raport: Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Raport: Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly

Raport: Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil ja Peter Jahr

Olukord Valgevenes - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika