Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Mietintö Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Syyrian tilanne - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl ja Seán Kelly

EU:n ja Turkin väliset suhteet - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl ja Seán Kelly

EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin sopimukseen - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Mietintö Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly

Mietintö Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Mietintö Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly

Mietintö Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil ja Peter Jahr

Valko-Venäjän tilanne - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö