Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 24. studenog 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Izvješće: Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Stanje u Siriji - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl i Seán Kelly

Odnosi EU-a i Turske - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl i Seán Kelly

Pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Izvješće: Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly

Izvješće: Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Izvješće: Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly

Izvješće: Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil i Peter Jahr

Stanje u Bjelarusu - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti