Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Padėtis Sirijoje - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl ir Seán Kelly

ES ir Turkijos santykiai - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl ir Seán Kelly

ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016 - RC-B8-1235/2016
Seán Kelly

Pranešimas: Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka ir Seán Kelly

Pranešimas: Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Pranešimas: Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka ir Seán Kelly

Pranešimas: Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil ir Peter Jahr

Padėtis Baltarusijoje - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski ir Bogdan Andrzej Zdrojewski

Teisinis pranešimas - Privatumo politika