Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Emmanuel Maurel ziņojums - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan un Stanislav Polčák

Brian Hayes ziņojums - A8-0011/2016
Seán Kelly

Stāvoklis Sīrijā - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl un Seán Kelly

ES un Turcijas attiecības - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl un Seán Kelly

ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Werner Langen ziņojums - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka un Seán Kelly

Catherine Bearder ziņojums - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Dominique Riquet ziņojums - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka un Seán Kelly

Notis Marias ziņojums - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil un Peter Jahr

Stāvoklis Baltkrievijā - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Juridisks paziņojums - Privātuma politika