Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 november 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan en Stanislav Polčák

Verslag Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

De situatie in Syrië - (2016/2933(RSP)) – B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl en Seán Kelly

De betrekkingen tussen de EU en Turkije - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl en Seán Kelly

Toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen - (2016/2966(RSP)) – B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Verslag Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka en Seán Kelly

Verslag Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Verslag Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka en Seán Kelly

Verslag Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil en Peter Jahr

De situatie in Belarus - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Juridische mededeling - Privacybeleid