Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 listopada 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie - Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Sprawozdanie - Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Sytuacja w Syrii - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl i Seán Kelly

Stosunki UE-Turcja - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl i Seán Kelly

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Sprawozdanie - Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly

Sprawozdanie - Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Sprawozdanie - Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly

Sprawozdanie - Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil i Peter Jahr

Sytuacja na Białorusi - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności