Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 noiembrie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan și Stanislav Polčák

Raport Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Situația din Siria - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl și Seán Kelly

Relațiile UE-Turcia - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl și Seán Kelly

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor - (2016/2966(RSP)) -B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Raport Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka și Seán Kelly

Raport Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Raport Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka și Seán Kelly

Raport Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil și Peter Jahr

Situația din Belarus - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Notă juridică - Politica de confidențialitate