Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

Správa: Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Situácia v Sýrii - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl a Seán Kelly

Vzťahy EÚ – Turecko - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl a Seán Kelly

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Správa: Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly

Správa: Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Správa: Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly

Správa: Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil a Peter Jahr

Situácia v Bielorusku - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia