Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Emmanuel Maurel - A8-0296/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande Brian Hayes - A8-0011/2016
Seán Kelly

Situationen i Syrien - (2016/2933(RSP)) - B8-1123/2016 - RC-B8-1249/2016
Branislav Škripek, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Danuta Jazłowiecka, Ivo Vajgl och Seán Kelly

Förbindelserna mellan EU och Turkiet - (2016/2993(RSP)) - RC-B8-1276/2016
Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Sotirios Zarianopoulos, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Ivo Vajgl och Seán Kelly

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor - (2016/2966(RSP)) - B8-1229/2016 - B8-1235/2016
Seán Kelly

Betänkande Werner Langen - A8-0307/2016
Monica Macovei, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka och Seán Kelly

Betänkande Catherine Bearder - A8-0303/2016
Jiří Pospíšil

Betänkande Dominique Riquet - A8-0304/2016
Danuta Jazłowiecka och Seán Kelly

Betänkande Notis Marias - A8-0331/2016
Jiří Pospíšil och Peter Jahr

Situationen i Vitryssland - (2016/2934(RSP)) - RC-B8-1232/2016
Jiří Pospíšil, Jacek Saryusz-Wolski och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy