Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. november 2016 - Strasbourg

13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. oktober 2016)

EMPL

- Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (2016/2269(INI))
(rådg.udv.: ECON)

- Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (2016/2270(INI))
(rådg.udv.: ECON)

ITRE

- Digitalisering af EU's industri (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

udvalg ITRE, IMCO

- Onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(rådg.udv.: EMPL, REGI)

IMCO

- Europæiske standarder - gennemførelse af forordning (EU) Nr. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(rådg.udv.: INTA, TRAN, ITRE)


- EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(rådg.udv.: ITRE, JURI)

- Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (2016/2272(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 17. november 2016)

INTA

- Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (2016/2301(INI))
(rådg.udv.: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON

- Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (2016/2306(INI))
(rådg.udv.: REGI, BUDG)

EMPL

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 (2016/2307(INI))
(rådg.udv.: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE

- Internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G (2016/2305(INI))
(rådg.udv.: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI

- Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik (2016/2302(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ITRE, BUDG)

- Fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (2016/2303(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (2016/2304(INI))
(rådg.udv.: EMPL, BUDG)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFET

- På vej mod en ny ramme for handel mellem EU og Tyrkiet med henblik på at styrke de bilaterale handelsforbindelser og modernisere toldunionen (2016/2031(INI))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: AFET, EMPL

DEVE

- Palmeolie og rydning af regnskove (2016/2222(INI))
henvist til kor. udv. : ENVI
rådg.udv.: DEVE, AGRI, INTA

udvalg DEVE, INTA

- EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI))
henvist til kor. udv. : DEVE
rådg.udv.: EMPL, INTA

EMPL

- Tilladt brug af værker og andet ophavsretsbeskyttet og på anden vis beskyttet indhold for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Grænseoverskridende udveksling mellem EU og tredjelande af eksemplarer i tilgængeligt format af værker og andet ophavsretsbeskyttet og på anden vis beskyttet indhold for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: PETI, CULT, EMPL, INTA


udvalg ENVI, EMPL

- Indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: AFET, ENVI, EMPL

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. oktober 2016)

IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Europæiske standarder - gennemførelse af forordning (EU) Nr. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(rådg.udv.: INTA, TRAN, ITRE (forretningsordenens artikel 54))

- EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), JURI (forretningsordenens artikel 54))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 17. november 2016)

ECON (forretningsordenens artikel 54)

- Europæisk semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (2016/2306(INI))
(rådg.udv.: REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 (2016/2307(INI))
(rådg.udv.: FEMM, CULT, BUDG (forretningsordenens artikel 54))


REGI (forretningsordenens artikel 54)

- Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik (2016/2302(INI))
(rådg.udv.: AGRI, ITRE, BUDG (forretningsordenens artikel 54))

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. oktober 2016)

- Onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016)0288 - - 2016/2276(INI))
udvalg: ITRE, IMCO
(rådg.udv.: EMPL, REGI)

Ændring af proceduretype

Ny proceduretype 2016/2237(INL) i stedet for 2016/2237(INI) (meddelt den 6. oktober 2016):

- En statut for social- og solidaritetsbaserede virksomheder (2016/2237(INL))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik