Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - Strasbourg

13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. lokakuuta 2016)

EMPL-valiokunta

- Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (2016/2269(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

- Vähimmäistulo köyhyyden torjunnassa (2016/2270(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

ITRE-valiokunta

- Euroopan teollisuuden digitalisointi (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

ITRE-, IMCO-valiokunnat

- Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, REGI)

IMCO-valiokunta

- Eurooppalainen standardointi - asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpano (2016/2274(INI))
(lausuntoa varten: INTA, TRAN, ITRE)


- Sähköistä hallintoa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2016
2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, JURI)

- Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (2016/2272(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)

(puheenjohtajakokouksen päätös 17. marraskuuta 2016)

INTA-valiokunta

- Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (2016/2301(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (2016/2306(INI))
(lausuntoa varten: REGI, BUDG)

EMPL-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2016/2307(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE-valiokunta

- Internet-yhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: Eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G (2016/2305(INI))
(lausuntoa varten: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI-valiokunta

- Oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja tuet EU:n koheesiopolitiikassa (2016/2302(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ITRE, BUDG)

- Teknisen avun tulevaisuudennäkymät koheesiopolitiikassa (2016/2303(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuloksellisuudessa (2016/2304(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, BUDG)

Valiokuntaan lähettämiseen liittyvät muutokset (työjärjestyksen 53 artikla)

AFET-valiokunta

- Kohti EU:n ja Turkin välistä uutta kaupankäyntikehystä kahdenvälisen kaupan edistämiseksi ja tulliliiton uudistamiseksi (2016/2031(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, EMPL

DEVE-valiokunta

- Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (2016/2222(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: DEVE, AGRI, INTA

DEVE-, INTA-valiokunnat

- EU:n valmisvaatealaa koskeva lippulaiva-aloite (2016/2140(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE
lausuntoa varten: EMPL, INTA

EMPL-valiokunta

- Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston sallitut käytöt sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttaminen (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: PETI, CULT, EMPL, INTA

ENVI-, EMPL-valiokunnat

- Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, ENVI, EMPL

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. lokakuuta 2016)

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Eurooppalainen standardointi - asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpano (2016/2274(INI))
(lausuntoa varten: INTA, TRAN, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla))

- Sähköistä hallintoa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 20162020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(lausuntoa varten: ITRE
(työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 17. marraskuuta 2016)

ECON-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (2016/2306(INI))
(lausuntoa varten: REGI, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

EMPL-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2016/2307(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

REGI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja tuet EU:n koheesiopolitiikassa (2016/2302(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ITRE, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 27. lokakuuta 2016)

- Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
valiokunnat: ITRE, IMCO
(lausuntoa varten: EMPL, REGI)

Menettelytyypin muuttaminen

- Menettelytyyppi 2016/2237(INI) muutetaan menettelytyypiksi 2016/2237(INL) (asiasta ilmoitettiin 6. lokakuuta 2016):

- Perussääntö yhteisötalouden ja solidaarisen talouden yrityksille (2016/2237(INL))

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö