Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 listopada 2016 r. - Strasburg

13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 27 października 2016 r.)

komisja EMPL

- Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (2016/2269(INI))
(opinia: ECON)

- Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (2016/2270(INI))
(opinia: ECON)

komisja ITRE

- Cyfryzacja europejskiego przemysłu (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(opinia: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

komisje ITRE, IMCO

- Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(opinia: EMPL, REGI)

komisja IMCO

- Normy europejskie - wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2016/2274(INI))
(opinia: INTA, TRAN, ITRE)


- Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(opinia: ITRE, JURI)

- Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (2016/2272(INI))
(opinia: ENVI, ITRE)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 17 listopada 2016 r.)

komisja INTA

- Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (2016/2301(INI))
(opinia: DEVE, EMPL, ITRE)

komisja ECON

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (2016/2306(INI))
(opinia: REGI, BUDG)

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. (2016/2307(INI))
(opinia: FEMM, CULT, BUDG)

komisja ITRE

- Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (2016/2305(INI))
(opinia: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

komisja REGI

- Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (2016/2302(INI))
(opinia: AGRI, ITRE, BUDG)

- Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (2016/2303(INI))
(opinia: BUDG)

- Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2016/2304(INI))
(opinia: EMPL, BUDG)

Zmiany komisji przedmiotowo właściwej (art. 53 Regulaminu)

komisja AFET

- W kierunku nowych ram handlowych pomiędzy UE i Turcją służących zacieśnieniu dwustronnych stosunków handlowych i modernizacji unii celnej (2016/2031(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, EMPL

komisja DEVE

- Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (2016/2222(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: DEVE, AGRI, INTA

komisje DEVE, INTA

- Inicjatywa przewodnia UE dotycząca sektora odzieżowego (2016/2140(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: DEVE
opinia: EMPL, INTA

komisja EMPL

- Dozwolone sposoby korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz zmiana dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: PETI, CULT, EMPL, INTA


komisje ENVI, EMPL

- Zawarcie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc. : INTA
opinia: AFET, ENVI, EMPL

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 27 października 2016)

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Normy europejskie - wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2016/2274(INI))
(opinia: INTA, TRAN, ITRE (art. 54 Regulaminu))


- Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 17 listopada 2016 r.)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (2016/2306(INI))
(opinia: REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. (2016/2307(INI))
(opinia: FEMM, CULT, BUDG (art. 54 Regulaminu))


komisja REGI (art. 54 Regulaminu)

- Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (2016/2302(INI))
(opinia: AGRI, ITRE, BUDG (art. 54 Regulaminu))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 października 2016 r.

- Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
komisje: ITRE, IMCO
(opinia: EMPL, REGI)

Zmiana rodzaju procedury

- Nowy rodzaj procedury 2016/2237(INL) zastępujący 2016/2237(INI) (ogłoszone dnia 6 października 2016 r.):

- Statut przedsiębiorstw gospodarki społecznej i solidarnej (2016/2237(INL))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności