Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 24. november 2016 - Strasbourg

13. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. oktobra 2016)

odbor EMPL

- Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (2016/2269(INI))
(mnenje: ECON)

- Politike na področju minimalnega dohodka kot sredstvo za reševanje revščine (2016/2270(INI))
(mnenje: ECON)

odbor ITRE

- Digitalizacija evropske industrije (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

odbori ITRE, IMCO

- Spletne platforme in enotni digitalni trg (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(mnenje: EMPL, REGI)

odbor IMCO

- Evropski standardi - izvajanje Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(mnenje: INTA, TRAN, ITRE)


- Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(mnenje: ITRE, JURI)

- Daljša življenjska doba za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja (2016/2272(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 17. novembra 2016)

odbor INTA

- Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (2016/2301(INI))
(mnenje: DEVE, EMPL, ITRE)

odbor ECON

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 (2016/2306(INI))
(mnenje: REGI, BUDG)

odbor EMPL

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 (2016/2307(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, BUDG)

odbor ITRE

- Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo: Evropska družba Gigabit in 5G (2016/2305(INI))
(mnenje: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

odbor REGI

- Ustrezna mešanica financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU (2016/2302(INI))
(mnenje: AGRI, ITRE, BUDG)

- Prihodnje perspektive za tehnično pomoč pri kohezijski politiki (2016/2303(INI))
(mnenje: BUDG)

- Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (2016/2304(INI))
(mnenje: EMPL, BUDG)

Spremembe napotitev (člen 53 Poslovnika)

odbor AFET

- Na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo za krepitev dvostranskih trgovinskih odnosov in posodobitev carinske unije (2016/2031(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: AFET, EMPL

odbor DEVE

- Palmovo olje in krčenje deževnih gozdov (2016/2222(INI))
posredovano pristojni : ENVI
mnenje: DEVE, AGRI, INTA

odbori DEVE, INTA

- Vodilna pobuda EU v sektorju oblačil (2016/2140(INI))
posredovano pristojni : DEVE
mnenje: EMPL, INTA

odbor EMPL

- Dovoljene uporabe del ali drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter sprememba Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
posredovano pristojni : JURI
mnenje: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Čezmejna izmenjava med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
posredovano pristojni : JURI
mnenje: PETI, CULT, EMPL, INTA


odbori ENVI, EMPL

- Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: AFET, ENVI, EMPL

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. oktobra 2016)

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Evropski standardi - izvajanje Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2016/2274(INI))
(mnenje: INTA, TRAN, ITRE) (člen 54 Poslovnika)

- Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 17. novembra 2016)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 (2016/2306(INI))
(mnenje: REGI, BUDG (člen 54 Poslovnika))

odbor EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 (2016/2307(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, BUDG (člen 54 Poslovnika))


odbor REGI (člen 54 Poslovnika)

- Ustrezna mešanica financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU (2016/2302(INI))
(mnenje: AGRI, ITRE, BUDG (člen 54 Poslovnika))

Skupni odbori (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. oktobra 2016)

- Spletne platforme in enotni digitalni trg (COM(2016)02882016/2276(INI))
odbori: ITRE, IMCO
(mnenje: EMPL, REGI)

Sprememba vrste postopka

Nova vrsta postopka 2016/2237(INL) namesto 2016/2237(INI) (napovedano 6. oktobra 2016):

- Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva (2016/2237(INL))

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov