Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 oktober 2016)

EMPL-utskottet

- Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (2016/2269(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

- Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (2016/2270(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

ITRE-utskottet

- Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, IMCO, TRAN)

utskotten ITRE, IMCO

- Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, REGI)

IMCO-utskottet

- Europeiska standarder – genomförande av förordning (EU) nr 1025/2012 (2016/2274(INI))
(rådgivande utskott: INTA, TRAN, ITRE)


- EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, JURI)

- En längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (2016/2272(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 17 november 2016)

INTA-utskottet

- Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (2016/2301(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, ITRE)

ECON-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2306(INI))
(rådgivande utskott: REGI, BUDG)

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2307(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, BUDG)

ITRE-utskottet

- Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (2016/2305(INI))
(rådgivande utskott: CULT, IMCO, TRAN, REGI)

REGI-utskottet

- Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (2016/2302(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ITRE, BUDG)

- Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (2016/2303(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

- Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (2016/2304(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, BUDG)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Vägen mot en ny handelsram mellan EU och Turkiet för att stärka bilaterala handelsförbindelser och modernisera tullunionen (2016/2031(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : INTA
rådgivande utskott: AFET, EMPL

DEVE-utskottet

- Palmolja och avverkning av regnskogar (2016/2222(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI
rådgivande utskott: DEVE, AGRI, INTA

utskotten DEVE, INTA

- EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (2016/2140(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : DEVE
rådgivande utskott: EMPL, INTA

EMPL-utskottet

- Viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : JURI
rådgivande utskott: PETI, CULT, EMPL, INTA

- Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : JURI
rådgivande utskott: PETI, CULT, EMPL, INTA


utskotten ENVI, EMPL

- Ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott : INTA
rådgivande utskott: AFET, ENVI, EMPL

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 oktober 2016)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Europeiska standarder – genomförande av förordning (EU) nr 1025/2012 (2016/2274(INI))
(rådgivande utskott: INTA, TRAN, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen))

- EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 (COM(2016)0179 - 2016/2273(INI))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 17 november 2016)

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2306(INI))
(rådgivande utskott: REGI, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

EMPL-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (2016/2307(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))


REGI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (2016/2302(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ITRE, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 oktober 2016)

- Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
utskott: ITRE, IMCO
(rådgivande utskott: EMPL, REGI)

Ändring av förfarande

Ny typ av förfarande 2016/2237(INL) i stället för 2016/2237(INI) (tillkännagavs den 6 oktober 2016):

- Stadga för sociala och solidariska företag (2016/2237(INL))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy